#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Założenia partnerstwa

Dodano: Wtorek, 30 maja 2017 (10:45)Partnerstwo stanowi istotny element funkcjonowania PORP. Zgodnie ze swoją misją Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy dostarcza wiedzę o aktualnych zjawiskach i trendach na rynku pracy. PORP odpowiada na potrzeby informacyjne interesariuszy pomorskiego rynku pracy. Inspiruje partnerów do podejmowania jak najbardziej trafnych i nowatorskich inicjatyw na rzecz wzmocnienia aktywności zawodowej Pomorzan. Wykorzystuje w tym celu zarówno zasoby wiedzy posiadane w Obserwatorium, jak i te pozyskane od Partnerów czy też wypracowane wspólnie z nimi.

W zakresie dostarczania wiedzy PORP tworzy efektywną i trwałą regionalną sieć współpracy Partnerów umożliwiającą wspólne planowanie działań w zakresie badań, w tym ustalanie ich zakresu w celu zwiększenia użyteczności pozyskanej w ten sposób wiedzy. Współpraca zaangażowanych podmiotów/instytucji jest również istotna w zakresie upowszechniania wyników zrealizowanych badań i analiz, tak aby wykorzystywane były one w większym stopniu niż dotychczas.

Rozwój partnerstwa oparty jest na sieciowaniu partnerów. Nowi partnerzy pozyskiwani są m.in. poprzez WUP i/lub partnerów PORP.