#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
We wrześniu stopa na niezmienionym poziomie

Dodano: Poniedziałek, 8 października 2018 (09:55)miniatura W odniesieniu do sierpnia b.r., we wrześniu stopa bezrobocia w województwie pomorskim pozostała na niezmienionym poziomie i wyniosła 4,9%.

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy naszego województwa wyniosła 44,6 tys.,
i w porównaniu do poprzedniego miesiąca, zwiększyła się o 0,8%.

We wrześniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 8,7 tys. ofert pracy, to oznacza spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w stosunku do miesiąca poprzedniego o 16%.

Zapraszamy do zapoznania się z Podstawową informacją o rynku pracy w województwie pomorskim – dane szacunkowe wg stanu na 30 września 2018 roku.