#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Uczyć się można przez całe życie!

Dodano: Piątek, 19 października 2018 (13:59)Pan Robert korzysta ze wsparcia Centrum Integracji Społecznej w Gdyni (CIS) od października 2017 roku. Wiele miesięcy współpracy z doradcą zawodowym oraz instruktorem warsztatu wewnętrznego przyniosło zamierzony efekt, jakim było skierowanie go na warsztat zewnętrzny do firmy OTIS – TD Pracownia Reklamy na stanowisko drukarza.

Zajęcia praktyczne z instruktorem warsztatu realizowane przez kilka miesięcy, umożliwiły Panu Robertowi nabycie nowych umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do wykonywania określonych zadań. Wsparcie ze strony doradcy zawodowego pozwoliło podwyższyć kwalifikacje poprzez odbycie kursu zawodowego, a także zdobycie wiedzy w zakresie własnych predyspozycji oraz wyznaczenie ścieżki rozwoju zawodowego. Te, jak i wiele innych działań pozwalają naszemu uczestnikowi w bardziej świadomy sposób współpracować z job coachem podczas realizacji warsztatu zewnętrznego.

Szczegółowe informacje