#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Stopa bezrobocia w naszej Metropolii jedną z najniższych w Europie

Dodano: Poniedziałek, 26 marca 2018 (10:05)miniatura Nasza Metropolia ma jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w zestawieniu z europejskimi obszarami metropolitalnymi.

Według danych Eurostatu znacznie większą stopę osób pozostających bez pracy zanotowały Barcelona, Rotterdam, czy Helsinki. Pod względem osób aktywnych zawodowo wyprzedziliśmy takie potęgi jak Londyn, Brukselę i Paryż.

Szczegółowe informacje