#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Spotkanie informacyjne dla pracodawców w Wejherowie

Dodano: Wtorek, 27 lutego 2018 (13:07)miniatura W ramach cyklu spotkań informacyjnych o nowych zasadach zatrudniania cudzoziemców zapraszamy 14 marca do Wejherowa

Harmonogram

  • 10:00 – 10:15 Przywitanie pracodawców: Dyrektor PUP oraz WUP Gdańsk
  • 10:15 – 10:45 Sytuacja na pomorskim rynku pracy – przedstawiciel WUP Gdańsk
  • 10:45 – 11:00 Pośrednictwo pracy EURES dla polskich pracodawców – przedstawiciel WUP Gdańsk
  • 11:00 – 11:15 Obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy – wyniki badania zrealizowanego na zlecenie WUP w Gdańsku w 2017 r. – przedstawiciel WUP Gdańsk
  • 11:15 – 11:35 Zezwolenie na pracę sezonową jako nowa forma zatrudnienia cudzoziemców – przedstawiciel PUP
  • 11:35 – 11:55 Rejestracja oświadczeń 
  • o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – zmiany – przedstawiciel PUP
  • 11:55 – 12:15 Kontrola pobytu zatrudnienia – przedstawiciel Straży Granicznej
  • 12:15 – 12:35 Kontrola legalności zatrudnienia – przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy
  • 12:35 – 13:00 Panel dyskusyjny


Szczegółowe informacje