#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Spotkanie informacyjne dla pracodawców w Nowym Dworze Gdańskim

Dodano: Wtorek, 27 lutego 2018 (13:00)miniatura Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim i Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zapraszają na spotkanie informacyjne dla pracodawców z powiatu nowodworskiego nt. „Zmian w przepisach dotyczących zatrudniana cudzoziemców po 1 stycznia 2018 r."

Harmonogram spotkania:
10:00 – 10:15 Przywitanie pracodawców
10:15 – 10:45 Sytuacja na pomorskim rynku pracy - przedstawiciel WUP Gdańsk
10:45 – 11:00 Pośrednictwo pracy EURES dla polskich pracodawców - przedstawiciel WUP Gdańsk
11:00 – 11:15 Obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy - wyniki badania zrealizowanego na zlecenie WUP w Gdańsku w 2017 r. - przedstawiciel  WUP w Gdańsk
11:15 – 11:35 Zezwolenie na pracę sezonową jako nowa forma zatrudniania cudzoziemców - przedstawiciel PUP
11:35 – 11:55 Rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - zmiany - przedstawiciel PUP
11:55 – 12:15 Kontrola pobytu zatrudnienia - przedstawiciel Straży Granicznej
12:15 – 12:35 Kontrola legalności zatrudnienia – przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy
12:35 – 13:00 Panel dyskusyjny

Szczegółowe informacje