#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Rynek pracy województwa pomorskiego według powiatów


Zarejestrowani bezrobotni, wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, liczba bezrobotnych przypadająca na jedno wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej oraz stopa bezrobocia.


Rynek pracy 2018 r.
Rynek pracy 2017 r.
Rynek pracy 2016 r.
Rynek pracy 2015 r.