#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Rekrutacja w ramach projektu „Nowy Start”

Dodano: Poniedziałek, 26 marca 2018 (10:13)miniatura Rekrutacja w ramach projektu „Nowy  Start” – Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej  i wsparcie pomostowe.

Osoby  w wieku aktywności zawodowej zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz  przewidziane do zwolnienia  zainteresowane dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.

Szczegółowe informacje