#
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie pomorskim