#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Prawie 600 pomorskich firm skorzystało z oferty Pomorskiego Brokera Eksportowego


miniatura W ciągu dwóch lat Pomorski Broker eksportowy na pomoc firmom przeznaczył 4,5 mln zł. Chodzi m.in. o granty i dofinansowanie udziału w targach i zagranicznych misjach handlowych. Agencja Rozwoju Pomorza podsumowała dwa lata funkcjonowania nowatorskiego projektu gospodarczego.

Pomorski Broker Eksportowy to efekt podpisanej dwa lata temu umowy pomiędzy samorządem województwa pomorskiego a Agencja Rozwoju Pomorza (ARP). Partnerami projektu są: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Pomorski Park naukowo-Technologiczny, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość oraz Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter i InvestGDA.

Przedsiębiorcy wzięli udział w 50 wydarzeniach gospodarczych, konferencjach, seminariach i spotkaniach organizowanych zarówno w kraju, jak i za granicą, 120 pozyskało granty na łączną kwotę ponad 4,5 mln pln.
Pomorski Broker Eksportowy (Broker) wspiera aktywność eksportową firm z regionu województwa pomorskiego. Działania w projekcie dają możliwość przedsiębiorcom prezentacji ich potencjału eksportowego poprzez udział w targach i misjach gospodarczych. Broker stwarza także okazję do udziału w konferencjach i seminariach poświęconych rynkom zagranicznym oraz wspiera działania proeksportowe firm grantami i usługami świadczonymi przez brokerów.

Szczegółowe informacje