#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie

Dodano: Wtorek, 25 lipca 2017 (11:49)miniatura Adres Partnera
Aleja Solidarności 14a, 83-110 Tczew

Adres strony WWW Partnera
www.puptczew.pl
Podstawowe informacje o Partnerze

Obszar działania: powiat tczewski.

Celem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, poszukujących pracy zamieszkujących na terenie powiatu tczewskiego.
Do zadań Urzędu należy wykonywanie zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645, tj. z późn. zm).