#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu

Dodano: Środa, 13 grudnia 2017 (09:43)miniatura Adres Partnera
ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń

Adres strony WWW Partnera
http://sztum.praca.gov.pl
Podstawowe informacje o Partnerze

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu obejmuje swoim działaniem obszar powiatu sztumskiego.

Celem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.