#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Pucku

Dodano: Piątek, 1 grudnia 2017 (10:36)miniatura Adres Partnera
84-100 Puck, ul. Elizy Orzeszkowej 7

Adres strony WWW Partnera
puck.praca.gov.pl
Podstawowe informacje o Partnerze
Powiatowy Urząd Pracy w Pucku jest jednostką organizacyjną powiatu. Urząd realizuje zadania samorządu powiatowego z zakresu łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych poszukujących na podstawie Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (obowiązującej od 01.06.2004 r. ze zmianami)
W zakresie właściwości miejscowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku znajdują się następujące gminy i miasta:
Miasta: Puck, Władysławowo, Jastarnia, Hel
Gminy: Puck, Kosakowo, Krokowa, Władysławowo