#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie

Dodano: Wtorek, 7 sierpia 2018 (09:27)miniatura Adres Partnera
ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn

Adres strony WWW Partnera
www.kwidzyn.praca.gov.pl
Podstawowe informacje o Partnerze

PUP Kwidzyn zajmuje się zadaniami wynikającymi z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na obszarze powiatu kwidzyńskiego.