#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie

Dodano: Piątek, 24 listopada 2017 (13:57)miniatura Adres Partnera
ul. Jerzego z Dąbrowy 1A , 77-300 Człuchów

Adres strony WWW Partnera
www.czluchow.praca.gov.pl

Podstawowe informacje o Partnerze

Urząd Pracy w Człuchowie realizuje zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Obszar działania – teren powiatu człuchowskiego