#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy już za nami!

Dodano: Piątek, 19 października 2018 (14:12)Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy – pierwsze, historyczne, i z pewnością nie ostatnie – już za nami.

Przy udziale nieco ponad 300 osób (wraz z „Przechodniami” grzecznościowo nawiedzającymi to wydarzenie). Przedstawiciele ponad 60 powiatów, miast, gmin, liczne grono przedstawicieli Samorządu Województwa Pomorskiego, reprezentantki środowisk akademickich, nieliczna ale niezwykle doświadczona i zaangażowana reprezentacja pracodawców i przedsiębiorców, seniorzy z Metropolii (silne grupy z Przywidza, Trąbek Wielkich, Cedrów Wielkich), Starogardu Gdańskiego oraz innych miejscowości regionu oraz niespełna 100 – osobowe grono przedstawicieli organizacji pozarządowych wraz z Organizatorami wydarzenia ze Stowarzyszenia „Podaj Rękę”, wśród których blisko 30-osobowa grupa SPONTANU czyli młodzieży ze Spontanicznego Towarzystwa Pomocnych Serc.

Szczegółowe informacje