#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Pomorska Szkoła 3000′

Dodano: Środa, 18 lipca 2018 (10:39)miniatura Pomorska Szkoła 3000’ jest cyklem konferencji dla kadry pedagogicznej otwartej na współtworzenie innowacyjnych praktyk edukacyjnych ułatwiających zdobywanie kompetencji kluczowych „w procesie uczenia się przez całe życie”.

Uczestnicy Pomorskiej Szkoły 3000’ to ludzie z pasją usprawniania szkolnej edukacji; to nauczyciele różnych przedmiotów i różnych etapów edukacyjnych oraz kadra zarządzająca, których łączy zorientowanie się na nowe i pomocne trendy w nauczaniu i organizowaniu szkolnictwa; to entuzjaści pragnący znaleźć w nowych rozwiązaniach sposób na doskonały poziom nauczania.

Szczegółowe informacje