#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Pomorska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych

Dodano: Czwartek, 1 czerwca 2017 (12:01)miniatura Adres Partnera
Ul. Legionów 112/21, 81-472 Gdynia

Adres strony WWW Partnera
www.pfig.org.plPodstawowe informacje o Partnerze

Szkolenia przekwalifikowujące, aktywizacja osób bezrobotnych.