#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
POMORSKA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

Dodano: Piątek, 2 listopada 2018 (08:38)POMORSKA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA to projekt dla osób pracujących  ukierunkowany na poprawę sytuacji na rynku pracy 470 osób w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego,

Projekt realizowany jest od 2017-06-01 do 2019-05-31 na terenie całego województwa pomorskiego. Liderem projektu jest Róg Spółka jawna Consulting & Business Training z Dębicy, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość jest partnerem projektu.

Szczegółowe informacje