#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Plany zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych – badanie PUP w Kościerzynie

Dodano: Piątek, 19 stycznia 2018 (14:48)miniatura Opracowanie zostało przygotowane w celu poznania priorytetów, planów i aspiracji uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kościerskiego, z których część będzie wkrótce wstępować na rynek pracy.


Problemy osób młodych, w tym absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na rynku pracy wynikają z wielu aspektów. Z jednej strony nadal zauważalny jest rozdźwięk między ofertą szkół, a oczekiwaniami pracodawców. Ponadto zarówno pracodawcy, jak i absolwenci poszukujący pracy sygnalizują, że główną barierą w podjęciu pracy jest brak doświadczenia zawodowego. Kolejnym aspektem mającym wpływ na zjawisko bezrobocia absolwentów jest szybkość dezaktualizacji kwalifikacji.

Szczegółowe informacje