#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Pięć wyróżnionych powiatowych urzędów pracy z województwa pomorskiego

Dodano: Wtorek, 6 lutego 2018 (12:33)miniatura Elżbieta Rafalska, minister pracy, rodziny i polityki społecznej z okazji dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia złożyła serdeczne życzenia oraz wręczyła nagrody i wyróżnienia.

Na liście nagrodzonych znalazło się pięć osób z każdego województwa. Wyjątek stanowi Mazowsze, gdzie pracuje aż ośmioro wyróżnionych. Oto nagrodzeni z województwa pomorskiego:

Mirosław Ginter - Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie

Barbara Kapica - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

Małgorzata Dominiecka - Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku

Marek Czechyra - Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie

Roland Budnik - Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Szczegółowe informacje