#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Obraz pomorskiej gospodarki

Dodano: Wtorek, 23 stycznia 2018 (15:23)miniatura Pomorskie należy do najprężniej rozwijających się regionów w Polsce. Podobnie jak dla reszty krajów Europy ostatnie lata to dla naszego województwa okres dynamicznego rozwoju gospodarczego. Pozytywne tendencje rozwojowe, widoczne praktycznie w każdej gałęzi gospodarki, przekładają się na spektakularną poprawę sytuacji na pomorskim rynku pracy.

Pozycja naszego regionu w zakresie innowacyjności ulega sukcesywnej poprawie. Zachodzące przemiany gospodarczo-społeczne plasują województwo na wysokiej pozycji w Polsce pod względem przedsiębiorczości Pomorzan.

Silne podstawy społeczno-ekonomiczne są magnesem przyciągającym mieszkańców z innych regionów Polski oraz migrantów  zarobkowych zza wschodniej granicy. W efekcie Pomorskie jest jednym z nielicznych województw ze wzrastającą liczbą mieszkańców.

Zapraszamy do zapoznania się z „Raportem statystycznym o sytuacji gospodarczej województwa pomorskiego” przygotowanym przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.