#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim

Dodano: Środa, 16 maja 2018 (14:28)miniatura Adres Partnera
Al. Jana Pawła II 6, 83-200 Starogard Gdański

Adres strony WWW Partner
www.mops.starogard.pl
Podstawowe informacje o Partnerze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działa na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański i realizuje zadania z zakresu:

 • pomocy społecznej
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • dodatków mieszkaniowych
 • dodatków energetycznych
 • świadczeń rodzinnych
 • pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • świadczeń wychowawczych
 • ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych
 • przyznawania i wydawania członkom rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny
 • wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
 • wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"