#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Kondycja polskich przedsiębiorstw w 2018 r.

Dodano: Wtorek, 7 sierpia 2018 (13:08)miniatura Narodowy Bank Polski przedstawił raport pn. „Szybki monitoring NBP. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw” wg stanu na lipiec 2018 roku.

Raport uwzględnił rentowność, koszty prowadzenia działalności, inwestycje oraz zadłużenie przedsiębiorstw. Raport nie prezentuje danych w ujęciu regionalnym. Nie można na jego podstawie przedstawić precyzyjnych danych odnoszących się wprost do sytuacji pomorskich firm, ale z pewnością zawarte w nim wnioski na temat generalnych trendów ogólnopolskich mają w dużej mierze zastosowanie również  do przedsiębiorstw w naszym regionie.

Szczegółowe informacje