#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Jak poprawić zdrowie Pomorzan, aktywizować seniorów? Konferencja w ramach konsultacji społecznych – edukacja, zdrowie, gospodarka

Dodano: Czwartek, 15 lutego 2018 (14:53)miniatura Wsparcie imigrantów i osób starszych na rynku pracy, ochrona zdrowia głównie w zakresie chorób cywilizacyjnych i profilaktyki, jak również profesjonalizacja przedsiębiorstw.

To tylko niektóre ze zmian w Regionalnych Programach Strategicznych, jakie zaproponowano podczas konferencji odbywającej się w ramach konsultacji społecznych.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 12 lutego 2018 r. odbyła się konferencja w ramach konsultacji społecznych. Uczestniczyli w niej m.in. marszałkowie, dyrektorzy podmiotów leczniczych, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, doradca marszałka. W 2017 r. oceniono realizację Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego (SRWP), która obejmowała lata 2013-2016. Jej efektem jest konieczność dostosowania Regionalnych Programów Strategicznych (RPS) do aktualnej sytuacji.

Szczegółowe informacje