#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Gdańsk wspiera najsłabszych

Dodano: Czwartek, 10 maja 2018 (15:05)miniatura 27 października 2016 roku Rada Miasta Gdańska uchwałą przyjęła do realizacji „Gdańską Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych do 2030 roku”.

Dokument jest elementem całościowego programu rozwoju miasta. Wytycza kierunki i wskazuje narzędzia wspierania mieszkańców, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szczegółowe informacje