#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Sportowych IMPULS

Dodano: Środa, 29 sierpia 2018 (12:39)miniatura Adres Partnera
ul. Gen. Bora Komorowskiego 3A/2, 80-385 Gdańsk

Adres strony WWW Partnera
www.impuls.org.pl
Podstawowe informacje o Partnerze

Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Sportowych IMPULS jest instytucją szkoleniową, posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami. Fundacja bierze udział w przedsięwzięciach szkoleniowych, społecznych i sportowych zwiększających szanse na zatrudnienie osób biernych zawodowo, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Fundacja bierze udział w działaniach na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych z nią. Posiada doświadczenie w realizacji projektów EFS, których głównym celem było zwiększenie zatrudnienia młodych osób biernych zawodowo. Głównym obszarem działania firmy jest województwo pomorskie.