#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Fundacja Gospodarcza zaprasza na szkolenia w Pomorskim Miasteczku Zawodów

Dodano: Wtorek, 6 lutego 2018 (12:53)miniatura Szkolenia Fundacji Gospodarczej w lutym 2018 r.

Lp.

NAZWA SZKOLENIA/ DZIAŁANIA

TERMIN

CENA

1.

Poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej)

wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania

Bezpłatne

2.

Doradztwo biznesowe

wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania

Bezpłatne

3.

Konsultacje komputerowe

wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania

Bezpłatne

4.  

Jak napisać biznesplan

12-13.02.2018
godz. 9.00-13.00

Bezpłatne

5.

Możliwości powrotu do pracy po długiej przerwie

13.02.2018
godz. 9.00-13.00

Bezpłatne

6.

Autoprezentacja w procesie poszukiwania zatrudnienia

15.02.2018
godz. 9.00-13.00

Bezpłatne

7.

Podstawy korzystania z internetu

20.02.2018
godz. 9.00-13.00

Bezpłatne

8.

Podstawy korzystania z poczty elektronicznej

21.02.2018
godz. 9.00-13.00

BezpłatneSzczegółowe informacje