#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Chojnicki Marzec na Obcasach - podsumowanie

Dodano: Wtorek, 24 kwietnia 2018 (08:54)miniatura Zapraszamy do zapoznania się z relacją wydarzenia „Marzec na Obcasach” w Chojnicach.

Chojnicki Marzec na Obcasach

(w ramach systemu poradnictwa zawodowego w województwie pomorskim)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach w ramach wydarzenia „Marzec na Obcasach” zrealizował dwa spotkania warsztatowe dla bezrobotnych Pań tj.:

1.      „Kobieta aktywna = kobieta niezależna” – 3-godzinne warsztaty dla Pań planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Spotkanie odbyło się  9 marca 2018 w siedzibie Powiatowego Urzędu  Pracy w Chojnicach i prowadzone było przez doradcę zawodowego.

Podczas warsztatów omówiono pojęcie i definicję przedsiębiorczości. Uczestniczące w spotkaniu Panie poznały zalety i wady prowadzenia własnej firmy, pozyskały informacje w zakresie tworzenia biznes planu, analizy SWOT oraz nabyły praktyczną umiejętność wypisywania wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności z PUP Chojnice. W trakcie zajęć zaprezentowano stronę internetową CEIDG, klasyfikację działalności (PKD 2007) oraz przedstawiono  procedurę rejestracji jednoosobowej działalności. Dodatkowo, rozwiązując ćwiczenia, Panie dokonały samooceny w zakresie swoich predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.

W warsztatach uczestniczyło 6 osób.2.     
„Wracam na rynek pracy”– 3 – godzinne warsztaty dla Pań powracających na rynek pracy. Spotkanie odbyło się 14 marca 2018 w siedzibie Powiatowego Urzędu  Pracy w Chojnicach i prowadzone było przez doradcę zawodowego

Wiodącym tematem warsztatów było aktywne poszukiwanie pracy. Uczestniczki spotkania zapoznały się z modelami życia w kontekście aktywności zawodowej oraz zasadami zarządzania czasem. Podczas spotkania omówiono i przedyskutowano metody poszukiwania zatrudnienia. Biorące udział w zajęciach Panie nabyły praktyczną umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Podczas porady poruszono temat autoprezentacji, znaczenia „pierwszego wrażenia” oraz przećwiczono odpowiedzi na tzw. „trudne” pytania zadawane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo uczestniczki porady dokonały samooceny swoich predyspozycji zawodowych. Uczestniczące w spotkaniu Panie poznały sytuację kobiet na rynku pracy (na podstawie statystyk PORP) oraz poznając skutki długotrwałego bezrobocia zostały zmotywowane do podejmowania aktywności zawodowej.

W warsztatach uczestniczyło 5 osób.

 

Uczestniczki warsztatu „Wracam na rynek pracy”  zostały zaproszone do uczestnictwa w XIV Targach Pracy w terminie 16.03.2018. Planowaną korzyścią uczestnictwa było m.in.: budowanie sieci kontaktów przydatnych w poszukiwaniu pracy, zapoznanie się z ofertami pracy, praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas I części warsztatów w trakcie rozmów kwalifikacyjnych z Pracodawcami i Wystawcami.