#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Centrum Poradnictwa Zawodowego - nowa oferta usług poradnictwa zawodowego

Dodano: Piątek, 19 października 2018 (14:10)



Idea CPZ to odpowiedź na potrzeby rynku pracy. Dobra sytuacja gospodarcza umożliwia przedsiębiorcom tworzenie nowych miejsc pracy.

Niedopasowanie kompetencji kandydatów do potrzeb pracodawców powoduje trudności w rekrutacji. Ponadto wiele osób podejmuje decyzje dotyczące zmiany pracy, zawodu, czy tez wyboru kierunku dalszej edukacji. Całożyciowe poradnictwo zawodowe odgrywać będzie bardzo ważną rolę na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Szczegółowe informacje