#
Bilans bezrobotnych


Bezrobotni nowo zarejestrowani "napływ", wyrejestrowani "odpływ" według powiatów w kategoriach: ogółem, kobiety, zamieszkali na wsi, do 30 roku życia, do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotni.

201520162017
styczeń styczeń styczeń
luty luty luty
marzec marzec marzec
kwiecień kwiecień kwiecień
maj maj maj
czerwiec czerwiec czerwiec
lipiec lipiec lipiec
sierpień sierpień sierpień
wrzesień wrzesień wrzesień
październik październik październik
listopad listopad
grudzień grudzień