#
Bezrobocie w województwie pomorskim w układzie miast i gmin


Bezrobocie w województwie pomorskim w układzie gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich.


201520162017
I kwartał 2015 r. I kwartał 2016 r. I kwartał 2017 r.
II kwartał 2015 r. II kwartał 2016 r.
III kwartał 2015 r. III kwartał 2016 r
IV kwartał 2015 r. IV kwartał 2016 r.