#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Bardzo dobry rok PSSE

Dodano: Środa, 10 stycznia 2018 (15:18)miniatura To był bardzo dobry rok dla Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tak w skrócie można podsumować wyniki Spółki, zarówno pod względem liczby wydanych zezwoleń, jak i pod względem deklarowanych nakładów inwestycyjnych oraz zatrudnienia.

Szczegółowe informacje