#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
AWFiS wraz z Ministerstwem Sportu rozpoczyna otwartą walkę o kompetencje instruktorów i trenerów

Dodano: Poniedziałek, 30 lipca 2018 (08:44)miniatura W dniu 4 lipca w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej, reaktywowanej po kliku latach.

Głównym zadaniem Rady jest wspieranie Ministra w zakresie opiniowania wniosków o włączanie kwalifikacji w sporcie (instruktorów, animatorów, trenerów) do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz powoływania instytucji certyfikujących (egzaminujących).


Szczegółowe informacje