#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
Aktywni z Pasją w powiecie chojnickim

Dodano: Piątek, 20 lipca 2018 (14:41)miniatura Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach w ramach wydarzenia „Aktywni z Pasją” zrealizował dwa spotkania warsztatowe dla osób bezrobotnych po 50 roku życia:

1.      „Senior też może – czyli aktywność zawodowa po 50 r. ż.” – 3-godzinne warsztaty dla osób aktywnie poszukujących pracy. Spotkanie odbyło się  14 czerwca 2018 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu  Pracy w Chojnicach i prowadzone było przez doradcę zawodowego.

1.      „Świadomy siebie – wiem, potrafię, działam z pomysłem”– 3 – godzinne warsztaty dla osób chcących określić swoje kompetencje i predyspozycje zawodowe. Spotkanie odbyło się 20 czerwca 2018 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach i prowadzone było przez doradcę zawodowego

Szczegółowe informacje