#
AKTUALNOŚCI

#

Bezrobocie spada, o pracowników nadal niełatwo

Wtorek, 27 czerwca 2017 (11:11)
Poziom bezrobocia w Pomorskiem systematycznie spada - w maju stopa bezrobocia wyniosła 6,3%. Według danych Eurostatu Polska znajduje się wśród sześciu państw o najniższym bezrobociu w całej UE (obok Czech, Niemiec, Węgier, Malty i Wielkiej Brytanii). Zapotrzebowanie na pracowników nie słabnie, w maju 2017 r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego o 1,5 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej więcej niż w miesiącu poprzednim. Wysoki popyt na pracowników  potwierdza najnowsza edycja badania Plany Pracodawców Randstad – ponad jedna trzecia z przedsiębiorców uczestniczących w sondażu  zapowiada zwiększenie zatrudnienia w najbliższym półroczu.
Więcej
#

eRPeKa, czyli jak aktywnie budować karierę zawodową

Poniedziałek, 26 czerwca 2017 (10:30)
Magazyn dla studentów i absolwentów „eRPeKa. Rozwój, Praca, Kariera” czyli w jaki sposób aktywnie budować swoją karierę zawodową Instytucje rynku pracy realizujące zadania z zakresu poradnictwa zawodowego bardzo często współpracują przy organizacji wspólnych przedsięwzięć, takich jak organizacja warsztatów czy targów pracy. Bogate doświadczenie w pracy na rzecz klientów pozwoliło zauważyć doradcom zawodowym, że wielu studentów i absolwentów nie ma wiedzy o tym, jak budować swoją karierę zawodową, w efekcie czego ich działania dotyczące poszukiwania praktyk i pracy bywają przypadkowe.
Więcej
#

Ile zarabiają pracownicy sezonowi?

Wtorek, 20 czerwca 2017 (09:35)
Sezon turystyczny w pełni, na rynku pracy nie brakuje ofert pracy sezonowej. Najwięcej ofert znaleźć można w gastronomii, hotelarstwie, budownictwie i rolnictwie. Zapotrzebowanie na pracowników odnotowuje się  również w handlu i produkcji.
Więcej
#

Kształcenie przez całe życie - wyzwanie naszych czasów

Piątek, 16 czerwca 2017 (13:16)
W rozwoju współczesnej gospodarki coraz większe znaczenie ma koncepcja uczenia się przez całe życie (ang . life-long learning – LLL), której założeniem jest stwarzanie warunków i promowanie nauki trwającej od urodzenia do końca życia człowieka.
Więcej
#

Dzieci i młodzież w centrum zainteresowania doradców...

Środa, 7 czerwca 2017 (14:47)
W dniu  07.06.2017 r. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się VI spotkanie Partnerstwa PORP, którego tematem było  „Poradnictwo zawodowe jako kluczowy element w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych dzieci i młodzieży”. W spotkaniu  wzięli udział m.in. partnerzy PORP, przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych, w tym przedstawiciele szkół objętych działaniami prowadzonej przez WUP w Gdańsku akcji „Wybieraj Mądrze”.
Więcej
#

Pracuje dla pieniędzy, mniej dla doświadczenia -...

Piątek, 2 czerwca 2017 (13:23)
Zmienia się model pracy studenta. Dziś młodzi ludzie wybierają proste zajęcia i szybkie pieniądze, zamiast staży i startu w korporacyjną karierę – tak mówią wyniki najnowszego badania „Student w pracy 2016”. To ważny sygnał dla przedsiębiorców skarżących się na brak rąk do pracy.  
Więcej
#

Bezrobocie na Pomorzu jeszcze niższe

Wtorek, 30 maja 2017 (09:19)
Stopa bezrobocia rejestrowanego, czyli jak określamy „deklarowanego przez uczestników rynku pracy” jest najniższa od powstania województwa pomorskiego. Stopa bezrobocia liczona przy pomocy Labour Force Survey, według metodologii Eurostatu, byłaby jeszcze niższa.
Więcej
#

Dlaczego Pomorze? Badanie rynku pracy w województwie...

Piątek, 26 maja 2017 (13:21)
Badanie „Pomorski rynek pracy w kontekście relokacji pracowniczej. Wyzwania i potencjały” zostało opracowane przez Ośrodek badań i analiz społecznych na zlecenie Agencji Rozwoju Pomorza S. A.. Głównym celem badania było ustalenie co w istocie przyciąga pracowników na Pomorze. Kwestionariusze ankietowe zostały skierowane do dwóch grup – pracowników sektora IT i SSC w Trójmieście oraz studentów pomorskich uczelni. Badania ankietowe zostały uzupełnione o techniki jakościowe, wywiady pogłębione z relokowanymi pracownikami trójmiejskich firm oraz wywiady grupowe ze studentami trójmiejskich uczelni. Realizacja badania trwała od listopada do końca grudnia 2016 roku.
Więcej