#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
AKTUALNOŚCI

#

Zbadaliśmy pomorski rynek pracy – prezentujemy wyniki

Poniedziałek, 12 lutego 2018 (15:22)
Jedyne w naszym regionie pogłębione badania o pracownikach z Ukrainy, biernych zawodowo i potrzebach pracodawców na Pomorzu. Jesteś ciekawy? Wnioski już 22 lutego.
Więcej
#

Osoby w wieku 50+ na pomorskim rynku pracy

Czwartek, 8 lutego 2018 (12:37)
Badania dotyczące m.in. zapotrzebowania pomorskich pracodawców na kompetencje pracowników oraz niewykorzystanych zasobów pracy to jedne z trzech badań, które w ubiegłym roku zostały przeprowadzone na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. W tym artykule prezentujemy wybrane wyniki dotyczące aktywności zawodowej osób powyżej 50 roku życia. Raport prezentujący całościowe wyniki badań będzie wkrótce dostępny na naszym portalu.
Więcej
#

Deficyt zawodów związanych z budownictwem w powiecie...

Czwartek, 1 lutego 2018 (09:28)
Analizując rynek pracy w powiecie chojnickim pod względem zawodów deficytowych i nadwyżkowych, można zauważyć, że w 2017 roku nie zaszły większe zmiany. Zarówno w badaniu z 2016 roku, jak i prognozie na 2018 rok wystąpił bardzo zbliżony udział zawodów deficytowych (w tych zawodach pracodawcy mogą mieć trudności ze znalezieniem pracowników). W prognozie na rok 2017 wynosił on 30,4%, a w prognozie na rok 2018 – 30,1%. Niewielkie przesunięcia nastąpiły między zawodami nadwyżkowymi (zbyt wielu chętnych do pracy w stosunku do zapotrzebowania rynku pracy) a zrównoważonymi. Udział zawodów z pierwszej grupy zmniejszył się o 2,6 p.p. (z 8,1% do 5,5%),   z  drugiej wzrósł o 2,9 p.p. (z 61,5% do 64,4%)
Więcej
#

Stabilny grudzień na pomorskim rynku pracy

Środa, 31 stycznia 2018 (09:06)
Na koniec roku 2017 w województwie pomorskim bez pracy pozostawało 49,7 tys. osób, czyli o 22,6% mniej niż w grudniu 2016 roku.  Tak jak przewidywano stopa bezrobocia pozostała na tym samym co w miesiącu ubiegłym poziomie i wyniosła w grudniu 2017 roku 5,5% . Podobnie jak w miesiącu poprzednim utrzymała się na znacznie niższym poziomie w stosunku do danych krajowych ( 6,6% ). Niższe niż województwo pomorskie bezrobocie miały tylko trzy województwa: wielkopolskie (3,7%), śląskie (5,2%) i małopolskie (5,4%).    
Więcej
#

Kształcenie w budownictwie potrzebą powiatu...

Piątek, 26 stycznia 2018 (08:20)
Wyniki badania Barometr zawodów przeprowadzonego w powiecie malborskim we wrześniu ubiegłego roku potwierdzają wyniki z roku poprzedniego – na malborskim rynku pracy dominują zawody zrównoważone, a ich udział w odniesieniu do roku 2016 jeszcze wzrósł. W prognozie na rok 2017 eksperci zaliczyli do grupy zawodów zrównoważonych 60,4% profesji podlegających ocenie, natomiast w prognozie na 2018 udział ten wzrósł o 6,3 p.p. (do poziomu 66,7%).
Więcej
#

Obraz pomorskiej gospodarki

Wtorek, 23 stycznia 2018 (15:23)
Pomorskie należy do najprężniej rozwijających się regionów w Polsce. Podobnie jak dla reszty krajów Europy ostatnie lata to dla naszego województwa okres dynamicznego rozwoju gospodarczego. Pozytywne tendencje rozwojowe, widoczne praktycznie w każdej gałęzi gospodarki, przekładają się na spektakularną poprawę sytuacji na pomorskim rynku pracy.
Więcej
#

Przyrost deficytu w powiecie starogardzkim – wyniki...

Poniedziałek, 22 stycznia 2018 (11:11)
W ramach badania Barometr zawodów w powiecie starogardzkim zaobserwowano znaczące zmiany w udziałach poszczególnych grup zawodów. W badaniu przeprowadzonym w październiku 2017 r. (prognoza na rok 2018) w porównaniu do roku poprzedniego (prognoza na rok 2017) nastąpił znaczący wzrost udziału zawodów deficytowych (czyli takich, w których przewiduje się problemy ze zrekrutowaniem pracowników) z 44,9% do 56,7% czyli aż o 11,8 p.p.
Więcej
#

Czy czeka nas srebrna rewolucja?

Czwartek, 18 stycznia 2018 (13:53)
W 2020 roku aż 38 proc. Polaków będzie miało więcej niż 50 lat. Do 2050 roku jedna trzecia naszego społeczeństwa będzie powyżej 65 roku życia. Demografia pokazuje, jak zmieni się w niedalekiej przyszłości rynek pracy. Dojrzali pracownicy będą na nim stanowić znaczącą grupę.
Więcej