#
AKTUALNOŚCI

#

Jak pomagać młodym

Środa, 1 lutego 2017 (11:01)
Jak się komunikować, jak aktywizować i jak pokazywać możliwości rozwoju zawodowego tak, by skutecznie dotrzeć do osób młodych, w szczególności tych, które nie uczą się i nie pracują czyli do grupy NEET. Takie pytania stawiali sobie członkowie regionalnego Partnerstwa zainicjowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku i Caritas Archidiecezji Gdańskiej po to, by stworzyć rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej przeznaczonej dla osób młodych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.
Więcej
#

Jakie jest przeciętne wynagrodzenie w firmach w...

Środa, 18 stycznia 2017 (12:22)
W jakich branżach firmy działają najdłużej? Jak duże są to firmy? Jaki jest ich zasięg? Ile zatrudniają osób i ile planują zatrudnić? Jakie umowy zawierają z pracownikami? Jak jest ich kondycja finansowa? Na te i inne pytanie odpowiedź znaleźć można w raportach z badań przedsiębiorców w poszczególnych branżach w powiecie chojnickim.
Więcej
#

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla...

Wtorek, 20 grudnia 2016 (14:25)
24 listopada 2016 r. został przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2017. Dokument wyznacza sześć priorytetowych obszarów działań regionalnej polityki rynku pracy, czyli kluczowe działania samorządu województwa pomorskiego w perspektywie przyszłego roku. Zostały one opracowane na podstawie aktualnych zjawisk na rynku pracy w województwie pomorskim oraz przy uwzględnieniu celów i działań kierunkowych zawartych w dokumentach strategicznych krajowych i regionalnych. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem. 
Więcej
#

Marcin Nowicki, Broadcontext.com - sens PORP czyli o...

Wtorek, 20 grudnia 2016 (10:22)
PORPiii Nie to nie pomyłka, dlaczego PORPiii zamiast PORP wyjaśniam w tekście. Jaki ma być rynek pracy, do którego chcemy dążyć? Szybko nasuwają się różne odpowiedzi: z pełnym zatrudnieniem, zrównoważony, elastyczny, dynamiczny itd. Interpretacja co one oznaczają, jest dużo trudniejsza, tym bardziej, że mogą wzajemnie się wykluczać. Skupmy się więc na czymś, co wydaje się być sednem lepszego rynku pracy, z czym chyba wszyscy będziemy się mogli zgodzić. Lepszy rynek pracy to po prostu lepsze miejsca pracy – dające satysfakcję i dobre wynagrodzenie. 
Więcej
#

Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy dziś i jutro

Poniedziałek, 19 grudnia 2016 (13:35)
Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy podsumowało tegoroczną działalność i wskazało kierunki rozwoju na następne lata podczas seminarium „Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy - od teraźniejszości ku przyszłości” zorganizowanego 14 grudnia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Goście spotkania rozmawiali m.in.: o trendach na rynku pracy, o konieczności kreowania w partnerstwie polityki zatrudnienia na lokalnych rynkach pracy, o roli Obserwatorium w regionie.
Więcej
#

V spotkanie partnerstwa Pomorskiego Obserwatorium Rynku...

Czwartek, 1 grudnia 2016 (13:54)
30 listopada 2016 r. w sali Herbowej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się V spotkanie partnerstwa w ramach Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.
Więcej
#

Kierowcy i spawacze najbardziej poszukiwani w...

Piątek, 25 listopada 2016 (13:54)
Wyniki badania barometr zawodów na rok 2017 wskazują, że najbardziej poszukiwanymi zawodami w województwie pomorskim są kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych oraz spawacze. W sumie w ramach badania zdiagnozowano 49 zawodów deficytowych, tzn. takich, na które w 2017 roku będzie wysokie zapotrzebowanie i może wystąpić niedobór pracowników oraz 8 zawodów nadwyżkowych, czyli takich, w przypadku których obserwuje się niewielkie zapotrzebowanie na pracowników. 
Więcej
#

Jakiego pracownika szukają pracodawcy, czego...

Czwartek, 24 listopada 2016 (14:08)
W czasie trwania targów Akademickich Targi Pracy Trójmiasto przeprowadzony został sondaż wśród pracodawców prezentujących swoją ofertę oraz wśród osób odwiedzających targi.
Więcej