#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
AKTUALNOŚCI

#

Bezrobocie poniżej 50 tysięcy!

Poniedziałek, 4 grudnia 2017 (13:28)
Przewidywania o kontynuacji trendu spadku bezrobotnych sprawdziły się. Bezrobocie nadal maleje. W analogicznym okresie ubiegłego roku stopa bezrobocia wynosiła 7,2%, czyli była niższa o 1,7 pkt proc. niż na koniec października 2017 roku – 5,5 %. Poziom 5% jest uważany za poziom bezrobocia naturalnego.
Więcej
#

Zatrudnianie cudzoziemców to korzyść dla Pomorskiego

Piątek, 1 grudnia 2017 (13:33)
W mądry sposób otworzyć się na imigrację i przyciągnąć talenty z całego świata, które wpłyną na rozwój pomorskiej gospodarki. To jeden z wniosków uczestników Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy.
Więcej
#

Poprawa na rynku pracy stabilizuje plany emigracyjne -...

Niedziela, 26 listopada 2017 (19:11)
Niespełna 14% Polaków rozważa wyjazd do pracy za granicę w ciągu najbliższego roku. To wynik porównywalny ze wskazaniem sprzed pół roku i o 2 p.p. wyższy niż przed rokiem – wynika z raportu „Migracje zarobkowe Polaków VII” publikowanego przez Work Service. Najczęściej wskazywanym kierunkiem wyjazdów są znów Niemcy, które wyprzedziły Wielką Brytanię i Norwegię. Co ciekawe dobra praca w kraju coraz częściej zatrzymuje Polaków na rodzimym rynku pracy, choć różnice płacowe nadal stanowią najsilniejszy magnes emigracyjny.
Więcej
#

Zapraszamy na Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku...

Czwartek, 16 listopada 2017 (13:44)
Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy wspólnie z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. zapraszają na  Forum poświęcone rozwojowi kompetencji dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, mobilności na rynku pracy oraz integracji cudzoziemców – 30 listopada b.r., Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, godzina 10.00 - 14.00.
Więcej
#

Rynek pracy w powiecie puckim - wyniki badania Barometr...

Wtorek, 14 listopada 2017 (08:53)
Na rynku pracy w powiecie puckim nadal zdecydowanie dominują zawody zrównoważone – taki wniosek płynie z panelu ekspertów, którzy we wrześniu spotkali się w ramach badania Barometr zawodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku. W obecnej edycji badania zawody te stanowią 69,9%, ale w porównaniu do badania z roku ubiegłego ich udział spadł o 3,3 p. p. (z poziomu 73,2%). Jeszcze większy spadek dotyczy zawodów nadwyżkowych (takich, w których jest zbyt wiele osób poszukujących zatrudnienia w stosunku do zapotrzebowania pracodawców).
Więcej
#

Przedsiębiorcy portret własny

Czwartek, 9 listopada 2017 (10:40)
W dniach 13-17 października obchodzimy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. To dobra okazja by przedstawić portret przedsiębiorcy – osoby, która umie swoje pomysły wprowadzać w życie, potrafi wykorzystać sprzyjające okoliczności i nie boi się ryzyka, które jest wpisane w prowadzenie własnej firmy.
Więcej
#

Największy deficyt w powiecie tczewskim dotyczy...

Piątek, 3 listopada 2017 (09:59)
Rynek pracy w powiecie tczewskim staje się rynkiem coraz bardziej zrównoważonym. Eksperci uczestniczący w panelu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie w ramach badania Barometr zawodów uznali, że 98 zawodów (tj. 59,4% podlegających ocenie) w 2018 roku będzie zawodami zrównoważonymi, czyli takimi, w których pracodawca nie będzie miał trudności ze znalezieniem osób chętnych do pracy, ale również osoby poszukujące zatrudnienia nie będą miały większych problemów ze znalezieniem pracy. Jest to wzrost o 10,1 pkt. proc. w porównaniu z badaniem z roku ubiegłego, tj. o 26 zawodów.
Więcej
#

Pomorski Dzień Przedsiębiorczości po raz dziewiąty...

Czwartek, 2 listopada 2017 (10:03)
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana - Carl Schramm i brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark. Ogólnopolskim koordynatorem ŚTP w Polsce jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, która dąży do stworzenia jak najszerszej koalicji organizacji, instytucji i osób, które zaangażują się w organizację tego przedsięwzięcia i popularyzację idei, jakie mu przyświecają.
Więcej