#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
AKTUALNOŚCI

#

Prognoza na zawody w powiecie lęborskim

Wtorek, 5 czerwca 2018 (10:49)
Cykl dotyczący zapotrzebowania pomorskich pracodawców na pracowników w poszczególnych zawodach kończymy dziś podsumowaniem wyników badania Barometr zawodów na rok 2018 w powiecie lęborskim.
Więcej
#

Kwietniowe dane o rynku pracy

Środa, 30 maja 2018 (13:28)
Szacunki co do rekordowo niskiej stopy bezrobocia i liczby bezrobotnych od czasu powstania województwa pomorskiego potwierdziły się! W kwietniu 2018 r. stopa bezrobocia w Pomorskiem wyniosła 5,3 % , i w stosunku do poprzedniego miesiąca, spadła o 0,2 pkt. proc. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego wyniosła 48,0 tys . osób i w porównaniu do marca 2018 r. zmniejszyła się o 5,0 %.
Więcej
#

Smołdziński Las CISnie do pracy

Wtorek, 29 maja 2018 (08:05)
Ideą przyświecającą działalności każdego Centrum Integracji Społecznej jest wspieranie uczestników w procesie reintegracji społecznej i zawodowej, pomoc w przywracaniu wiary w siebie i znalezieniu pracy. Dzięki temu osoby społecznie wykluczone mogą znowu być aktywne, pracować i samodzielnie funkcjonować w środowisku. Kończący uczestnictwo w CIS mogą także korzystać z przywilejów zatrudnienia wspieranego, a zatrudniający ich pracodawcy otrzymują wówczas zwrot części wynagrodzenia w okresie pierwszych 12 miesięcy.
Więcej
#

Informacja o zatrudnianiu cudzoziemców - I kwartał 2018

Czwartek, 24 maja 2018 (09:35)
Chcesz wiedzieć, ile zezwoleń na pracę sezonową wydano obcokrajowcom w województwie pomorskim w tym roku? W jakich powiatach było najwięcej oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom zza wschodniej granicy?
Więcej
#

Coraz mniej Polaków myśli o emigracji - raport Work...

Środa, 23 maja 2018 (11:16)
Tylko 11,8%, aktywnych lub potencjalnych uczestników polskiego rynku pracy, rozważa emigrację zarobkową. Jest to wynik najniższy od 4 lat – wynika z raportu „Migracje zarobkowe Polaków VIII” publikowanego przez Work Service. Coraz częściej dobra praca w kraju zatrzymuje Polaków na rodzimym rynku pracy, choć różnice płacowe nadal stanowią najsilniejszy magnes emigracyjny. Co ciekawe, 56% osób, które myślą o zagranicznym zatrudnieniu, to debiutanci, czyli osoby, które po raz pierwszy będą emigrować za pracą.
Więcej
#

Agencje zatrudnienia pomagają szukać pracy

Poniedziałek, 21 maja 2018 (09:21)
Agencje zatrudnienia reprezentujące sektor prywatny pełnią ważną rolę w kreowaniu sytuacji na pomorskim rynku pracy. Ich działalność, będąca uzupełnieniem dla usług świadczonych przez powiatowe urzędy pracy, ma coraz większy wpływ na zaspokojenie potrzeb kadrowych pracodawców. Dzięki działaniom agencji zatrudnienie w ostatnim roku podjęło 76 tysięcy mieszkańców województwa pomorskiego, co stanowi wzrost o blisko 10% w stosunku do roku poprzedniego. Poszukujący zatrudnienia najczęściej korzystali z ofert agencji pracy tymczasowej – 46,4 tys. osób, z usług pośrednictwa do pracy w kraju i za granicą skorzystało ponad 30 tys. osób.
Więcej
#

Deficyt czy nadwyżka? - wyniki badania Barometr zawodów

Poniedziałek, 14 maja 2018 (11:07)
W Słupsku i powiecie słupskim, w porównaniu do prognozy z roku ubiegłego, nastąpił wzrost udziału zawodów deficytowych, kosztem zrównoważonych i nadwyżkowych. W prognozie na rok 2017 udział ten wyniósł 28,2%. Natomiast w prognozie na rok 2018 wzrósł on o 7,6 p.p. do poziomu 35,8%. Z kolei udział zawodów zrównoważonych zmalał o ponad 6 p.p.  Niewielki spadek odnotowano wśród zawodów nadwyżkowych – już w badaniu z 2016 roku (barometr na 2017) ich udział był bardzo mały i wynosił 6,1%. W badaniu  ubiegłorocznym spadł jeszcze o 1,3 p.p. i wynosi 4,8%.
Więcej
#

Społeczne postrzeganie bezrobotnych

Piątek, 11 maja 2018 (14:02)
Obserwując sytuację na rynku pracy, niejednokrotnie dokonujemy licznych ocen – zarówno osób, które oferują zatrudnienie, osób pracujących, a także bezrobotnych. Co ważne, wiąże się to z naszym niemal naturalnym odruchem, jakim jest kategoryzowanie, a mówiąc inaczej – upraszczanie sytuacji danej grupy społecznej w wyniku poznania lub też wyobrażenia o położeniu jednostki będącej jej reprezentantem.W taki sposób otrzymujemy wizerunek „wszystkich pracodawców”, „przeciętnego, pracującego Kowalskiego” czy „każdego bezrobotnego".
Więcej