#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
AKTUALNOŚCI

#

Rynek pracy przyspiesza: masowe rekrutacje i podwyżki...

Środa, 7 marca 2018 (10:09)
Ponad 40% firm planuje rekrutacje w nadchodzącym kwartale, a jedynie 3% redukcje etatów. Dlatego nie powinno dziwić, że ponad 84% Polaków jest spokojnych o swoje miejsce zatrudnienia, a rekordowa pula 61,5% pracowników oczekuje w nadchodzących miesiącach podniesienia poziomów wynagrodzeń – wynika z najnowszej, dziewiątej już edycji „Barometru Rynku Pracy” przygotowanego przez Work Service S.A. Co ciekawe, również po stronie pracodawców pojawiają się dotychczas najwyższe poziomy deklaracji mówiących o podwyżkach. Zapowiada je 29% firm, które muszą nie tylko walczyć o nowych kandydatów, ale również poradzić sobie z rotacją. Co 5 pracownik zapowiada poszukiwanie nowego miejsca zatrudnienia, a główną motywacją do zmiany pozostają wyższe zarobki.
Więcej
#

Pomorze przyciąga pracowników z Ukrainy

Poniedziałek, 5 marca 2018 (12:02)
Ukraina jest obecnie najważniejszym krajem źródłowym migracji do Polski. Obywatele i obywatelki Ukrainy przodują w statystykach wjazdów, osiedlania się, wiz, osób podejmujących w Polsce pracę i studia oraz aplikujących o polskie obywatelstwo. Popularności Polski jako kraju docelowego dla Ukraińców sprzyja wiele czynników, w tym kluczowymi są bliskość geograficzna i kulturowa.
Więcej
#

Pierwsze dane o zezwoleniach na pracę sezonową

Piątek, 2 marca 2018 (10:59)
Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  wprowadziła oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, które dotyczą prac nie sezonowych.
Więcej
#

Pomóżmy wykluczonym wrócić na rynek pracy

Wtorek, 27 lutego 2018 (11:05)
Jak skutecznie aktywizować długotrwale bezrobotnych? Jakie działania mogą podjąć organizacje pozarządowe, aby pomóc osobom wykluczonym społecznie? Czy osoby te mogą być dobrymi pracownikami?
Więcej
#

Najbardziej poszukiwana piątka w 2018!

Poniedziałek, 26 lutego 2018 (10:15)
Elektrycy, kierowcy samochodów ciężarowych, kucharze; robotnicy budowlani oraz spawacze – to pięć zawodów deficytowych we wszystkich powiatach województwa pomorskiego. Tak wynika z opracowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku  Barometru Zawodów na rok 2018.
Więcej
#

Jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni

Piątek, 23 lutego 2018 (13:23)
Na Pomorzu rośnie zatrudnienie cudzoziemców. Przybywa też zagranicznych studentów na pomorskich uczelniach wyższych. Seminarium informujące o najnowszych wynikach badań pomorskiego rynku pracy już za nami.
Więcej
#

Wzrost nadwyżek jedynie w powiecie kwidzyńskim –...

Wtorek, 20 lutego 2018 (09:59)
Udział zawodów nadwyżkowych w badaniu Barometr zawodów (prognoza na rok 2018) spadł prawie we wszystkich powiatach województwa pomorskiego w porównaniu do badania z roku 2016 (prognoza na rok 2017). Jedynym wyjątkiem jest powiat kwidzyński, gdzie odnotowano blisko dwukrotny wzrost udziału zawodów nadwyżkowych (czyli takich, w których jest zbyt dużo kandydatów w stosunku do zapotrzebowania rynku pracy) z poziomu 6,8% do poziomu 12,7% (o 5,9 p.p.).
Więcej
#

Najnowsze wyniki badań pomorskiego rynku pracy w...

Środa, 21 lutego 2018 (11:33)
Co przyciąga obywateli Ukrainy na Pomorze? Jakie są potrzeby kompetencyjne pomorskich pracodawców? Jak skutecznie zaktywizować osoby  bierne zawodowo? Zrobiliśmy badania, dzięki którym znamy odpowiedzi nie tylko na te pytania!
Więcej