#
AKTUALNOŚCI

#

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla...

Wtorek, 20 grudnia 2016 (14:25)
24 listopada 2016 r. został przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2017. Dokument wyznacza sześć priorytetowych obszarów działań regionalnej polityki rynku pracy, czyli kluczowe działania samorządu województwa pomorskiego w perspektywie przyszłego roku. Zostały one opracowane na podstawie aktualnych zjawisk na rynku pracy w województwie pomorskim oraz przy uwzględnieniu celów i działań kierunkowych zawartych w dokumentach strategicznych krajowych i regionalnych. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem. 
Więcej
#

Marcin Nowicki, Broadcontext.com - sens PORP czyli o...

Wtorek, 20 grudnia 2016 (10:22)
PORPiii Nie to nie pomyłka, dlaczego PORPiii zamiast PORP wyjaśniam w tekście. Jaki ma być rynek pracy, do którego chcemy dążyć? Szybko nasuwają się różne odpowiedzi: z pełnym zatrudnieniem, zrównoważony, elastyczny, dynamiczny itd. Interpretacja co one oznaczają, jest dużo trudniejsza, tym bardziej, że mogą wzajemnie się wykluczać. Skupmy się więc na czymś, co wydaje się być sednem lepszego rynku pracy, z czym chyba wszyscy będziemy się mogli zgodzić. Lepszy rynek pracy to po prostu lepsze miejsca pracy – dające satysfakcję i dobre wynagrodzenie. 
Więcej
#

Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy dziś i jutro

Poniedziałek, 19 grudnia 2016 (13:35)
Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy podsumowało tegoroczną działalność i wskazało kierunki rozwoju na następne lata podczas seminarium „Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy - od teraźniejszości ku przyszłości” zorganizowanego 14 grudnia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Goście spotkania rozmawiali m.in.: o trendach na rynku pracy, o konieczności kreowania w partnerstwie polityki zatrudnienia na lokalnych rynkach pracy, o roli Obserwatorium w regionie.
Więcej
#

V spotkanie partnerstwa Pomorskiego Obserwatorium Rynku...

Czwartek, 1 grudnia 2016 (13:54)
30 listopada 2016 r. w sali Herbowej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się V spotkanie partnerstwa w ramach Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.
Więcej
#

Kierowcy i spawacze najbardziej poszukiwani w...

Piątek, 25 listopada 2016 (13:54)
Wyniki badania barometr zawodów na rok 2017 wskazują, że najbardziej poszukiwanymi zawodami w województwie pomorskim są kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych oraz spawacze. W sumie w ramach badania zdiagnozowano 49 zawodów deficytowych, tzn. takich, na które w 2017 roku będzie wysokie zapotrzebowanie i może wystąpić niedobór pracowników oraz 8 zawodów nadwyżkowych, czyli takich, w przypadku których obserwuje się niewielkie zapotrzebowanie na pracowników. 
Więcej
#

Jakiego pracownika szukają pracodawcy, czego...

Czwartek, 24 listopada 2016 (14:08)
W czasie trwania targów Akademickich Targi Pracy Trójmiasto przeprowadzony został sondaż wśród pracodawców prezentujących swoją ofertę oraz wśród osób odwiedzających targi.
Więcej
#

IV spotkanie partnerstwa Pomorskiego Obserwatorium...

Wtorek, 11 października 2016 (13:51)
3 października 2016 r. w sali Herbowej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się IV spotkanie partnerstwa w ramach Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.
Więcej
#

Pomorskie europejskim liderem wzrostu zatrudnienia

Wtorek, 27 września 2016 (13:07)
Wedle najnowszych danych opublikowanych przez Eurostat, województwo pomorskie na przestrzeni ostatniej dekady odnotowało najwyższą dynamikę wzrostu liczby osób pracujących spośród wszystkich regionów Unii Europejskiej. Na przestrzeni lat 2006–2015 liczba pracujących (w wieku 15 lat i więcej) wzrosła w Pomorskiem o 45,1% z poziomu 685,5 tys. do poziomu 995 tys. Jest to najwyższy względny wzrost liczby pracujących odnotowany w regionach Unii Europejskiej. Zaraz za woj. pomorskim uplasowały się: szkocki region Highlands and Islands (wzrost o 33,5%), Luxemburg (32,8%), woj. mazowieckie (28,8%) oraz Malta (22,9%). Dla porównania w tym okresie przeciętny wzrost w skali całej Unii Europejskiej (UE-28) wyniósł zaledwie 1,9%, a wzrost w Polsce 10,2%. W wartościach bezwzględnych przyrost liczby pracujących na Pomorzu wyniósł zatem 309,5 tys osób. Wyższą liczbę przyrostu pracujących odnotowały w tym okresie jedynie: Londyn (686 tys.), woj. mazowieckie (611,1 tys.) oraz niemiecki region Górnej Bawarii (321,1 tys.). Pomorskie wyprzedziło w tym zakresie nawet znacznie większe i gospodarczo lepiej rozwinięte regiony takie jak Berlin (wzrost o 207,4 tys),włoskie Lazio (194 tys.), Stuttgart (187,6 tys.) czy Sztokholm (186 tys.). Przyrost liczby pracujących osiągnięty na Pomorzu stanowi aż 7,7% ogólnego przyrostu w Unii Europejskiej (UE-28) oraz 20,8% ogólnego przyrostu w Polsce. Na przestrzeni ostatnich 10 lat wskaźnik zatrudnienia Pomorzan w wieku 20-64 wzrósł o 10,2 pkt. proc. z poziomu 58,4% w 2006 r. do poziomu 68,6% w 2015 r. Jest to trzecia najwyższa dynamika wskaźnika zatrudnienia spośród wszystkich europejskich regionów i najwyższa w gronie polskich regionów (ex aequo z woj. dolnośląskim). Wyższą dynamikę wzrostu tego wskaźnika odnotowały jedynie dwa niemieckie regiony, tj.: Chemnitz (wzrost o 10,4 pkt. proc.) oraz Drezno (10,3 pkt. proc.). Wykres 1. Wskaźnik zatrudnienia osób wieku 20-64 lata w Polsce według województw
Więcej