#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
AKTUALNOŚCI

#

Wynagrodzenia Polaków w innym zwierciadle

Piątek, 22 grudnia 2017 (11:48)
W listopadzie  GUS opublikował wyniki badań wynagrodzeń w Polsce w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników. Wśród publikacji GUS-u jest to raport szczególny, znacznie wykraczający poza informacje publikowane comiesięcznie na temat wynagrodzeń. Jego wyjątkowość nie wynika z częstotliwości jego wydawania, ale głównie z tego, że zawarte w nim informacje znajdują się wyłącznie w tym dokumencie i pokazują wynagrodzenia Polaków w nieco inny sposób. Zawarte w raporcie informacje dotyczą sytuacji na rynku w roku ubiegłym (październik 2016). Kolejna edycja raportu zostanie opublikowana dopiero za dwa lata.
Więcej
#

Stabilizacja na kartuskim rynku pracy – wyniki...

Czwartek, 21 grudnia 2017 (12:09)
Rynek pracy w powiecie kartuskim oceniany w ramach badania Barometr zawodów w ciągu roku nie uległ większym zmianom. Nadal zdecydowaną większość stanowią zawody zrównoważone. W badaniu ubiegłorocznym (prognoza na rok 2017) zawody te stanowiły 59,4% wszystkich ocenianych zawodów, natomiast w badaniu tegorocznym (prognoza na rok 2018), przeprowadzonym we wrześniu br. udział ten nieznacznie zmalał – do poziomu 58,3%.
Więcej
#

Bać się czy rozumieć – czyli o różnicach...

Środa, 20 grudnia 2017 (12:27)
Pracodawcy jako jedno z największych wyzwań wskazują trudności związane ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy. Malejąca stopa bezrobocia, a także różnice w podejściu do pracy przedstawicieli różnych grup wiekowych, czynią zaspokojenie potrzeb kadrowych jeszcze trudniejszym. To jednak zasłona dymna, która napędzana niezrozumieniem powoduje jeszcze większe obawy i nieuzasadnione animozje.
Więcej
#

Mobilność – migracje – integracja – rozwój

Wtorek, 12 grudnia 2017 (11:02)
W ciągu 30 lat w województwie pomorskim przybędzie ponad 325 000 osób w wieku poprodukcyjnym, a ich udział w całej populacji wzrośnie z obecnych 19% do prawie 1/3. Jednocześnie ubędzie 300 tys. osób w wieku produkcyjnym i 80 tys. w wieku przedprodukcyjnym.
Więcej
#

Jak zmienia się pomorski rynek pracy – wyzwania i...

Piątek, 8 grudnia 2017 (09:23)
Województwo pomorskie należy w skali kraju do grupy regionów o ponadprzeciętnej atrakcyjności inwestycyjnej. Przejawem tego jest nie tylko aktywność liczących się przedsiębiorstw polskich, ale również nieobserwowana na tak dużą skalę w innych częściach Polski obecność podmiotów z krajów nordyckich: Norwegii, Szwecji, Finlandii i Danii. Tym, co przyciąga inwestorów, jest dostępność wykwalifikowanych kadr, ale także wysoka jakość życia.
Więcej
#

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia dla...

Czwartek, 7 grudnia 2017 (11:18)
Zaspokojenie potrzeb kadrowych dla utrzymania rozwoju gospodarczego regionu jest głównym wyzwaniem polityki pomorskiego rynku pracy na rok 2018. 
Więcej
#

Pomorskie w czołówce europejskich regionów

Środa, 6 grudnia 2017 (09:55)
Tuż za Londynem, Sztokholmem i Budapesztem – Gdańsk i całe województwo pomorskie w czołówce najlepiej radzących sobie miast i regionów europejskich.
Więcej
#

Skutki sierpniowej nawałnicy odczuwalne dla rynku...

Wtorek, 5 grudnia 2017 (08:36)
Na podstawie badania Barometr zawodów w powiecie bytowskim można zaobserwować pewną stabilizację rynku pracy. Nieco ponad 70% ocenianych zawodów w dwóch ostatnich edycjach badania (107 zawodów w badaniu ubiegłorocznym i 119 w badaniu w roku bieżącym) zakwalifikowanych zostało do kategorii zrównoważonych.
Więcej