#
AKTUALNOŚCI

#

Automatyzacja a przyszły rynek pracy

Piątek, 18 sierpnia 2017 (14:16)
Cyfryzacja, automatyzacja oraz inne zjawiska mające wpływ na kształt współczesnego rynku pracy postępują niezwykle dynamicznie i prowadzą do zmian w rzeczywistości zawodowej, do której się przyzwyczailiśmy. Za jakiś czas wiele zawodów z pewnością zniknie, część z nich się zmieni, powstanie też wiele nowych. Od obecnych i przyszłych uczestników rynku pracy wymagać to będzie sporej elastyczności i ciągłego podnoszenia swoich kompetencji, aby zapewnić sobie stabilną i  satysfakcjonującą przyszłość zawodową.
Więcej
#

Młodzi chętnie się przeprowadzą za pracą –...

Piątek, 11 sierpnia 2017 (10:34)
40% Polaków otrzymując atrakcyjną ofertę pracy mogłaby wyjechać do innego miasta w Polsce. Osoby, które to deklarują częściej posiadają również plany związane ze zmianą pracy na ten rok. Według badania przygotowanego przez AM Research na zlecenie Adecco Poland mobilność zawodowa Polaków spada wraz z wiekiem. Jednocześnie osoby chętne do zmiany miejsca zamieszkania wraz z pracą częściej zainteresowane są innymi formami rozwoju zawodowego niż bardziej stacjonarni pracownicy.
Więcej
#

Networking - skuteczny sposób na rozwój kariery

Piątek, 4 sierpnia 2017 (11:19)
Networking to działanie, z którym mamy do czynienia na co dzień, często sobie tego nie uświadamiając. To naturalny proces budowania relacji z innymi ludźmi, który może odbywać się na wiele różnych sposobów.
Więcej
#

Pomorskie – ciągły spadek bezrobocia

Piątek, 28 lipca 2017 (14:23)
W województwie pomorskim poziom bezrobocia kolejny raz niższy - w czerwcu 2017 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w Pomorskiem  spadła o 5,6% i według stanu na 30 czerwca 2017 r. wyniosła 52,2 tys. osób. To najmniejsza liczba bezrobotnych od czasu powstania województwa pomorskiego.
Więcej
#

Czy warto pracować w budownictwie? Raport dotyczący...

Piątek, 28 lipca 2017 (12:59)
Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach od 2015 roku diagnozuje sytuację pracodawców na lokalnym rynku pracy. Szczegółowa analiza rynku pracy ma na celu zbadanie podmiotów gospodarczych, ich stanu i kondycji, a także potrzeb i trendów rozwojowych.                W roku bieżącym, zespół pośredników zdiagnozował 50 przedsiębiorców poprzez wywiad standaryzowany – badanie ankietowe. Podczas spotkań głównym zadaniem było pozyskanie informacji niezbędnych do uzupełnienia kwestionariusza ankiety, jak i przekazanie informacji na temat możliwości współpracy z PUP w ramach aktualnych programów i usług rynku pracy.
Więcej
#

Kształcenie ustawiczne kluczowym elementem rozwoju...

Piątek, 21 lipca 2017 (10:01)
Dla przeciętnego dorosłego mieszkańca, który musi utrzymywać się z pracy najemnej, istotne znaczenie ma stan lokalnego rynku pracy. Z reguły to właśnie na nim znajduje on zatrudnienie. Choć lokalne rynki pracy nigdy nie były wyizolowane z regionalnego, krajowego i globalnego otoczenia, to wraz z postępem technicznym, który ułatwia przepływ ludzi, towarów i informacji stały się one silnie współzależne.
Więcej
#

Programy Regionalne w województwie pomorskim

Piątek, 14 lipca 2017 (09:24)
Programy regionalne są jedną z form wsparcia wprowadzonych w 2014 r. znowelizowaną Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wprowadzenie ich do ustawy miało na celu zwiększenie wpływu samorządu województwa na kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy. Realizacja programów regionalnych daje bowiem samorządowi województwa możliwość ukierunkowania wsparcia dla osób bezrobotnych z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i regionalnej perspektywy rozwoju.
Więcej
#

Wysokie ambicje zawodowe kobiet

Poniedziałek, 3 lipca 2017 (14:05)
Statystycznie kobiety w Polsce są lepiej wykształcone od mężczyzn. Mogą również pochwalić się wysoko rozwiniętymi kompetencjami miękkimi. Pomimo pozytywnych sygnałów wciąż jednak pozostaje wiele do zrobienia w kwestii równej pozycji kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Pracodawcy mogą skorzystać na różnorodności, ponieważ firmom przywiązującym wagę do tej kwestii, łatwiej jest pozyskać oraz zatrzymać wykwalifikowanych specjalistów.
Więcej