#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
AKTUALNOŚCI

#

Pożyczka na zatrudnienie – nowa oferta dla...

Piątek, 6 lipca 2018 (12:29)
Pożyczka na zatrudnienie to środki dedykowane firmom z sektora MŚP, prowadzącym działalność na terenie województwa pomorskiego. Przeznaczona jest na cele związane z poszukiwaniem osób do pracy, a także pozyskaniem lub podniesieniem kwalifikacji pracowników.
Więcej
#

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach

Piątek, 6 lipca 2018 (09:07)
Problematyka obowiązków szkoły w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia jest dziś często podejmowana.  Uczniowie powinni mieć możliwość wyboru szkoły,  której oferta kształcenia odpowiada potrzebom rynku pracy, a ich decyzje związane z wyborem kierunku kształcenia powinny być  przemyślane i uwzględniające zarówno własne predyspozycje, jak i potrzeby pracodawców. Ważne jest, aby na każdym etapie edukacyjnym  szkoła  nie tylko wyposażała ucznia w wiedzę ogólną, ale również przygotowywała do wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia.
Więcej
#

Majowy rynek pracy w Pomorskiem

Czwartek, 28 czerwca 2018 (15:07)
Stopa bezrobocia w maju 2018 roku spadła w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,2 pkt. proc. – do 6,1% - wynika z szacunków MRPiPS. Spadek - od 0,2 do 0,6 pkt. proc. - odnotowano we wszystkich województwach.
Więcej
#

Na rozwój nigdy nie jest za późno, czyli seniorzy na...

Piątek, 22 czerwca 2018 (11:45)
W maju 2018 Główny Urząd Statystyczny podał optymistyczne dane pokazujące, że najwyższy przyrost naturalny odnotowano w województwie pomorskim. Mamy także dodatnie saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych, a to oznacza, że więcej osób przybywa do naszego województwa niż z niego wyjeżdża. Pod tym względem województwo pomorskie zajmuje trzecie miejsce w kraju, po mazowieckim i małopolskim.
Więcej
#

Warto walczyć o aktywność zawodową kobiet

Środa, 20 czerwca 2018 (15:02)
Kobiety są wciąż mniejszością na rynku pracy i w stosunku do mężczyzn gorzej zarabiają. Mimo, że są lepiej wykształcone, poziom ich zatrudnienia jest dużo niższy niż mężczyzn. Mniejsze wynagrodzenia w połączeniu z krótszym okresem aktywności zawodowej często przekładają się na bardzo niskie emerytury.
Więcej
#

Wakacje dodatkowo rozgrzeją rynek pracy

Piątek, 15 czerwca 2018 (12:39)
Od początku roku widać bardzo silny popyt na rynku pracy, ale i piętrzące się trudności. Bezrobocie jest na historycznie niskich poziomach, firmy stworzyły o 1/7 więcej ofert zatrudnienia niż przed rokiem. Jednocześnie liczba nieobsadzonych miejsc pracy przekroczyła granicę 150 tys.
Więcej
#

Nasze kochane skrzyneczki – czyli jak CIS w Słupsku...

Wtorek, 12 czerwca 2018 (11:59)
Centrum Integracji Społecznej w Słupsku powstało z inicjatywy członków Stowarzyszenia Horyzont, pracujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Są to osoby najlepiej znające problemy i potrzeby  wykluczonych i bezrobotnych. Miasto Słupsk w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Horyzont oraz z PUP w Słupsku realizuje projekt pod nazwą Kierunek Aktywność, w ramach którego powstał CIS.
Więcej
#

Doradztwo zawodowe wobec różnorodności kulturowej

Czwartek, 7 czerwca 2018 (12:33)
W zglobalizowanym świecie wielokulturowość staje się wartością, która umożliwia czerpanie korzyści ze współdziałania pracowników pochodzących z odmiennych kulturowo środowisk. Świadomość istniejących różnic międzykulturowych, chęć ich zrozumienia, a w końcu docenienie różnorodności daje szansę na to współdziałanie, na lepsze wyniki pracy, większą kreatywność i skuteczność w rozwiązywaniu problemów zawodowych i życiowych.
Więcej