#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
AKTUALNOŚCI

#

Stabilny grudzień na pomorskim rynku pracy

Środa, 31 stycznia 2018 (09:06)
Na koniec roku 2017 w województwie pomorskim bez pracy pozostawało 49,7 tys. osób, czyli o 22,6% mniej niż w grudniu 2016 roku.  Tak jak przewidywano stopa bezrobocia pozostała na tym samym co w miesiącu ubiegłym poziomie i wyniosła w grudniu 2017 roku 5,5% . Podobnie jak w miesiącu poprzednim utrzymała się na znacznie niższym poziomie w stosunku do danych krajowych ( 6,6% ). Niższe niż województwo pomorskie bezrobocie miały tylko trzy województwa: wielkopolskie (3,7%), śląskie (5,2%) i małopolskie (5,4%).    
Więcej
#

Kształcenie w budownictwie potrzebą powiatu...

Piątek, 26 stycznia 2018 (08:20)
Wyniki badania Barometr zawodów przeprowadzonego w powiecie malborskim we wrześniu ubiegłego roku potwierdzają wyniki z roku poprzedniego – na malborskim rynku pracy dominują zawody zrównoważone, a ich udział w odniesieniu do roku 2016 jeszcze wzrósł. W prognozie na rok 2017 eksperci zaliczyli do grupy zawodów zrównoważonych 60,4% profesji podlegających ocenie, natomiast w prognozie na 2018 udział ten wzrósł o 6,3 p.p. (do poziomu 66,7%).
Więcej
#

Obraz pomorskiej gospodarki

Wtorek, 23 stycznia 2018 (15:23)
Pomorskie należy do najprężniej rozwijających się regionów w Polsce. Podobnie jak dla reszty krajów Europy ostatnie lata to dla naszego województwa okres dynamicznego rozwoju gospodarczego. Pozytywne tendencje rozwojowe, widoczne praktycznie w każdej gałęzi gospodarki, przekładają się na spektakularną poprawę sytuacji na pomorskim rynku pracy.
Więcej
#

Przyrost deficytu w powiecie starogardzkim – wyniki...

Poniedziałek, 22 stycznia 2018 (11:11)
W ramach badania Barometr zawodów w powiecie starogardzkim zaobserwowano znaczące zmiany w udziałach poszczególnych grup zawodów. W badaniu przeprowadzonym w październiku 2017 r. (prognoza na rok 2018) w porównaniu do roku poprzedniego (prognoza na rok 2017) nastąpił znaczący wzrost udziału zawodów deficytowych (czyli takich, w których przewiduje się problemy ze zrekrutowaniem pracowników) z 44,9% do 56,7% czyli aż o 11,8 p.p.
Więcej
#

Czy czeka nas srebrna rewolucja?

Czwartek, 18 stycznia 2018 (13:53)
W 2020 roku aż 38 proc. Polaków będzie miało więcej niż 50 lat. Do 2050 roku jedna trzecia naszego społeczeństwa będzie powyżej 65 roku życia. Demografia pokazuje, jak zmieni się w niedalekiej przyszłości rynek pracy. Dojrzali pracownicy będą na nim stanowić znaczącą grupę.
Więcej
#

Stabilizacja w powiecie kościerskim – wyniki badania...

Wtorek, 9 stycznia 2018 (11:46)
Porównując wyniki badania z 2016 r. (prognoza na rok 2017) z badaniem przeprowadzonym w październiku ubiegłego roku (prognoza na rok 2018), można zauważyć w powiecie kościerskim dużą stabilizację i równowagę wśród zawodów. Nadal dominują zawody zrównoważone, których udział wzrósł nieznacznie – o 0,5 p.p. (z 58,9% do 59,4%). Udział zawodów nadwyżkowych (takich, w których osoby poszukujące pracy mogą mieć problem ze znalezieniem zatrudnienia) spadł o 1,5 p.p. (z 6,0% do 4,5%), natomiast deficytowych (przewidywane problemy dla pracodawców ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy) wzrósł o 1 p.p. (z 35,1% do 36,1%).
Więcej
#

Przyczyny trudności osób młodych na rynku pracy

Czwartek, 4 stycznia 2018 (13:34)
Najmłodsze pokolenie obecnie pracujących bądź wkraczających dopiero na rynek pracy (czyli urodzonych w latach 1987-2000, tzw. pokolenie Y) ma odmienny stosunek do pracy niż osoby z pokoleń starszych. Nie chcą już „żyć, żeby pracować”, tylko chcą „pracować, żeby żyć”. Taka postawa wymaga pewnej elastyczności z obu stron – zarówno młodzi muszą zrozumieć zasady panujące w danym miejscu pracy, jak i pracodawcy coraz częściej stają przed wyzwaniem, jak dostosować warunki pracy do oczekiwań młodych pracowników.
Więcej
#

Spadek bezrobocia w listopadzie po raz pierwszy od...

Piątek, 29 grudnia 2017 (11:17)
W tym roku zaobserwowano po raz pierwszy od 10 lat spadek bezrobocia rejestrowanego w listopadzie. Jest to związane z utrzymującym się przez cały rok wysokim zapotrzebowaniem na pracowników. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego w listopadzie 2017 r. wyniosła 49,6 tys ., tj. o 0,4% mniej niż w październiku b.r. Dla porównania, liczba ta w listopadzie 2016 r. osiągnęła wartość 63,2 tys.
Więcej