#
AKTUALNOŚCI

#

Szkolnictwo w Pomorskiem – fakty i liczby

Piątek, 13 października 2017 (13:31)
Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października ze względu na rocznicę powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które zajęło się reformowaniem polskiego szkolnictwa tamtych czasów. Obecna nazwa święta została wprowadzona w 1982 roku, wcześniej był to po prostu Dzień Nauczyciela. Z tej okazji, składając wszystkim nauczycielom życzenia jak największej satysfakcji z pracy i niegasnącej cierpliwości do swoich uczniów, przyjrzyjmy się nieco bliżej sytuacji szkolnictwa w naszym województwie.
Więcej
#

Zmiany na gdańskim rynku pracy – wyniki badania...

Czwartek, 5 października 2017 (12:05)
Rynek pracy w Gdańsku i powiecie gdańskim staje się rynkiem pracownika – do takiego wniosku doszli eksperci panelu przeprowadzonego w Gdańskim Urzędzie Pracy, w ramach badania Barometr zawodów we wrześniu br. Prognozuje się, że w 2018 roku aż połowa zawodów (82), które podlegały ocenie, będzie zawodami deficytowymi, czyli takimi, na które na rynku pracy będzie wysokie zapotrzebowanie i może wystąpić niedobór pracowników.
Więcej
#

Pielęgniarki i położne potrzebne na Pomorzu!

Poniedziałek, 2 października 2017 (13:05)
W Polsce niewiele ponad 5 pielęgniarek przypada na 1000 mieszkańców. W porównaniu ze Szwajcarią (ponad 17 pielęgniarek na 1000 osób), Danią (15,5/1000) czy Niemcami (13) pozostajemy daleko w tyle. Przeganiają nas również Czechy i Węgry. Statystyki nie są też łaskawe dla województwa pomorskiego – w 2016 roku wskaźnik wynosił zaledwie 4,6 co plasowało Pomorskie na ostatnim miejscu wśród wszystkich województw w Polsce. Prognozy mówią, że w 2030 na tysiąc Pomorzan przypadać będą mniej niż 3 pielęgniarki.       Czy mamy się czego obawiać?
Więcej
#

Tylu ofert pracy na Pomorzu jeszcze nie było!

Piątek, 29 września 2017 (12:55)
W porównaniu do lipca b.r., w sierpniu 2017 r. nastąpił rekordowy wzrost - o 30,9% - wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy w naszym województwie – zarejestrowano 12,3 tys. ofert pracy! Miesiąc wcześniej zgłoszono ich 9,4 tys.
Więcej
#

Kolejna edycja badania Barometr zawodów na 2018 już w...

Piątek, 22 września 2017 (11:20)
Ruszyła trzecia edycja badania Barometr zawodów, na podstawie którego prognozowane jest zapotrzebowanie na zawody w województwie pomorskim w 2018 r. Dynamiczne zmiany, które można zaobserwować na regionalnym i lokalnych rynkach pracy naszego województwa mogą spowodować, że znalezienie odpowiednich kandydatów do pracy w poszczególnych zawodach nie będzie łatwe. Jednocześnie, w niektórych zawodach ilość chętnych do podjęcia zatrudnienia może przewyższać liczbę wolnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach.
Więcej
#

Nowy rekord: 4 na 10 firm planuje rekrutacje jeszcze w...

Wtorek, 5 września 2017 (09:39)
Pracownicy są wyjątkowo spokojni o swoją pracę - tylko co 9 boi się jej utraty. Jednocześnie niemal 40% firm w najbliższym kwartale planuje rekrutować pracowników - to rekordowe poziomy i najwyższe wyniki w historii „Barometru Rynku Pracy” przygotowanego przez Work Service S.A. Co ciekawe, pracodawcy najczęściej będą zatrudniać pracowników średniego szczebla. Przez ostatnie 2 lata to osoby o niskich kwalifikacjach były najbardziej pożądane na rynku. Plany rekrutacyjne firm i ich rosnące kłopoty z pozyskaniem kandydatów przekładają się na presję płacową – ponad połowa Polaków oczekuje w najbliższym czasie podwyżki. Pracodawcy chcąc pozyskać kadry i utrzymać obecne będą musieli na to odpowiedzieć.
Więcej
#

Rekordowy lipiec na rynku pracy

Wtorek, 29 sierpnia 2017 (08:42)
W województwie pomorskim poziom bezrobocia kolejny raz niższy - w lipcu 2017 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w Pomorskiem  spadła o 2,0 % i według stanu na 31 lipca 2017 r. wyniosła 51,2 tys. osób. To najmniejsza liczba bezrobotnych od czasu powstania województwa pomorskiego. Stopa bezrobocia w lipcu 2017 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 pkt. proc. i wyniosła 5,8% - odnotowano najniższą stopę bezrobocia od czasu powstania województwa pomorskiego.
Więcej
#

Imigranci szansą dla Pomorza

Piątek, 25 sierpnia 2017 (14:03)
Rosnący w ostatnim okresie deficyt pracowników spowodował zwiększone zainteresowanie pomorskich pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców, w szczególności obywateli Ukrainy. W 2016 r., w porównaniu do roku poprzedniego, odnotowano ponad 2,5 krotny wzrost zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom zza wschodniej granicy.
Więcej