#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
AKTUALNOŚCI

#

Pomóżmy wykluczonym wrócić na rynek pracy

Wtorek, 27 lutego 2018 (11:05)
Jak skutecznie aktywizować długotrwale bezrobotnych? Jakie działania mogą podjąć organizacje pozarządowe, aby pomóc osobom wykluczonym społecznie? Czy osoby te mogą być dobrymi pracownikami?
Więcej
#

Najbardziej poszukiwana piątka w 2018!

Poniedziałek, 26 lutego 2018 (10:15)
Elektrycy, kierowcy samochodów ciężarowych, kucharze; robotnicy budowlani oraz spawacze – to pięć zawodów deficytowych we wszystkich powiatach województwa pomorskiego. Tak wynika z opracowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku  Barometru Zawodów na rok 2018.
Więcej
#

Jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni

Piątek, 23 lutego 2018 (13:23)
Na Pomorzu rośnie zatrudnienie cudzoziemców. Przybywa też zagranicznych studentów na pomorskich uczelniach wyższych. Seminarium informujące o najnowszych wynikach badań pomorskiego rynku pracy już za nami.
Więcej
#

Wzrost nadwyżek jedynie w powiecie kwidzyńskim –...

Wtorek, 20 lutego 2018 (09:59)
Udział zawodów nadwyżkowych w badaniu Barometr zawodów (prognoza na rok 2018) spadł prawie we wszystkich powiatach województwa pomorskiego w porównaniu do badania z roku 2016 (prognoza na rok 2017). Jedynym wyjątkiem jest powiat kwidzyński, gdzie odnotowano blisko dwukrotny wzrost udziału zawodów nadwyżkowych (czyli takich, w których jest zbyt dużo kandydatów w stosunku do zapotrzebowania rynku pracy) z poziomu 6,8% do poziomu 12,7% (o 5,9 p.p.).
Więcej
#

Najnowsze wyniki badań pomorskiego rynku pracy w...

Środa, 21 lutego 2018 (11:33)
Co przyciąga obywateli Ukrainy na Pomorze? Jakie są potrzeby kompetencyjne pomorskich pracodawców? Jak skutecznie zaktywizować osoby  bierne zawodowo? Zrobiliśmy badania, dzięki którym znamy odpowiedzi nie tylko na te pytania!
Więcej
#

Zbadaliśmy pomorski rynek pracy – prezentujemy wyniki

Poniedziałek, 12 lutego 2018 (15:22)
Jedyne w naszym regionie pogłębione badania o pracownikach z Ukrainy, biernych zawodowo i potrzebach pracodawców na Pomorzu. Jesteś ciekawy? Wnioski już 22 lutego.
Więcej
#

Osoby w wieku 50+ na pomorskim rynku pracy

Czwartek, 8 lutego 2018 (12:37)
Badania dotyczące m.in. zapotrzebowania pomorskich pracodawców na kompetencje pracowników oraz niewykorzystanych zasobów pracy to jedne z trzech badań, które w ubiegłym roku zostały przeprowadzone na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. W tym artykule prezentujemy wybrane wyniki dotyczące aktywności zawodowej osób powyżej 50 roku życia. Raport prezentujący całościowe wyniki badań będzie wkrótce dostępny na naszym portalu.
Więcej
#

Deficyt zawodów związanych z budownictwem w powiecie...

Czwartek, 1 lutego 2018 (09:28)
Analizując rynek pracy w powiecie chojnickim pod względem zawodów deficytowych i nadwyżkowych, można zauważyć, że w 2017 roku nie zaszły większe zmiany. Zarówno w badaniu z 2016 roku, jak i prognozie na 2018 rok wystąpił bardzo zbliżony udział zawodów deficytowych (w tych zawodach pracodawcy mogą mieć trudności ze znalezieniem pracowników). W prognozie na rok 2017 wynosił on 30,4%, a w prognozie na rok 2018 – 30,1%. Niewielkie przesunięcia nastąpiły między zawodami nadwyżkowymi (zbyt wielu chętnych do pracy w stosunku do zapotrzebowania rynku pracy) a zrównoważonymi. Udział zawodów z pierwszej grupy zmniejszył się o 2,6 p.p. (z 8,1% do 5,5%),   z  drugiej wzrósł o 2,9 p.p. (z 61,5% do 64,4%)
Więcej