#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
AKTUALNOŚCI

#

W marcu wzrost oświadczeń i zezwoleń na pracę...

Środa, 2 maja 2018 (09:42)
W marcu 2018 r. w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego zarejestrowano 12,0 tys. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Najwięcej oświadczeń dotyczyło obywateli Ukrainy – 89,4 %. W marcu b.r. wydano również 44 zezwolenia na pracę sezonową, w tym 42 zezwolenia dotyczyły obywateli Ukrainy a 2  - Białorusi.
Więcej
#

Bierny, czyli kto?

Czwartek, 26 kwietnia 2018 (09:56)
Jeszcze do niedawna, kiedy dostępni na rynku pracownicy zaspokajali potrzeby kadrowe pracodawców, nie podejmowano na szeroką skalę dyskusji dotyczącej aktywizacji zawodowej biernych. Jednakże, coraz mniejsze bezrobocie oraz niekorzystne trendy demograficzne związane ze starzejącym się społeczeństwem czy wyjazdami Polaków za granicę na stałe powodują, że zintensyfikowanie działań aktywizacyjnych osób dotychczas biernych zawodowo stało się koniecznością.
Więcej
#

Zapotrzebowanie na zawody w powiecie wejherowskim

Poniedziałek, 23 kwietnia 2018 (10:41)
W porównaniu do roku 2016 na wejherowskim rynku pracy zaszły znaczące zmiany w prognozowanym zapotrzebowaniu na poszczególne zawody – taki wniosek można wysnuć z badania Barometr zawodów na rok 2018 przeprowadzonego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie w październiku ub.r.
Więcej
#

Szukanie pracy to ciężka praca

Poniedziałek, 16 kwietnia 2018 (14:11)
Jeszcze kilka lat temu szukanie nowej pracy trwało średnio nawet rok i mimo, że dziś okres ten skrócił się do trzech miesięcy, to jednak wciąż ciężka praca i trzeba się do niej odpowiednio przygotować. Sposobów jest wiele, warto jednak wiedzieć, gdzie i kiedy je zastosować.
Więcej
#

Imigracja zarobkowa - szanse i wyzwania

Środa, 11 kwietnia 2018 (13:39)
Czy Pomorze jest gotowe na przyjęcie obcokrajowców? Jaki jest wpływ imigrantów na polski rynek pracy? Jak stworzyć im odpowiednie warunki, aby stali się pełnoprawnymi obywatelami lokalnych wspólnot?
Więcej
#

Dziś Światowy Dzień Walki z Bezrobociem!

Środa, 11 kwietnia 2018 (09:23)
Aktywne przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia  jest szczególnie istotne w sytuacji, gdy wzrasta liczba osób, które są bardzo trudne do zaktywizowania  -  osoby bez kwalifikacji zawodowych, kobiety, które nie powróciły na rynek pracy po urodzeniu dziecka, osoby młode czy starsze, pozostające w długotrwałym bezrobociu czy też bierne zawodowo. Mimo zmniejszającej się w regionie liczby bezrobotnych, wciąż mamy wiele do zrobienia!
Więcej
#

Wybory zawodowe młodych Pomorzan

Piątek, 6 kwietnia 2018 (10:01)
Czy pomorski rynek pracy dysponuje odpowiednią liczbą wolnych miejsc pracy w zawodach, w których kształci się najwięcej uczniów? Czy zagospodaruje w ciągu kilku najbliższych lat ponad 5 tys. młodych techników informatyków czy 2,5 tys. techników ekonomistów? Jakie kompetencje powinni doskonalić młodzi ludzie, aby wejść przebojem na rynek pracy?
Więcej
#

Równowaga na rynku pracy w powiecie sztumskim –...

Wtorek, 3 kwietnia 2018 (10:41)
Zarówno w prognozie na rok 2017, jak i ubiegłorocznej (na rok 2018) zdecydowanie dominują zawody zrównoważone, które stanowią ponad 3/4 wszystkich ocenianych profesji w ramach badania. Należy jednak odnotować nieznaczny spadek udziału zawodów zrównoważonych – o 2,5 p.p. (z poziomu 78,4% do 75,9%).
Więcej