#
AKTUALNOŚCI

#

Poradnictwo zawodowe dla Pomorzan

Piątek, 12 maja 2017 (10:09)
Poradnictwo zawodowe dla Pomorzan – oferta Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej  Poradnictwo zawodowe jest procesem, podczas którego doradca zawodowy stara się pomóc klientowi w lepszym zrozumieniu siebie samego, swoich predyspozycji, mocnych stron oraz potrzeb w odniesieniu do środowiska pracy w celu realizacji planów zawodowych i samorozwoju. W naszym życiu pojawia się coraz więcej momentów zmiany i przejścia z jednego etapu rozwoju w kolejny. Współcześnie rozumiana rola poradnictwa zawodowego przesuwa akcent z modelu zorientowanego na wybór zawodu na rozwój kariery w ciągu całego życia. Szybko zmieniająca się rzeczywistość wymaga monitorowania swojej pozycji edukacyjnej czy zawodowej, planowania działań, przemyślanych decyzji i oceny ponoszonego ryzyka.
Więcej
#

Rekordowo niskie bezrobocie w Pomorskim

Czwartek, 4 maja 2017 (10:30)
W marcu 2017 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego spadła o 5,6%, tj. o 3,7 tys. osób. Według stanu na 31 marca 2017 r. liczba bezrobotnych wyniosła w Pomorskiem 61,8 tys. osób. Jest o to najmniejsza liczba bezrobotnych od czasu powstania województwa pomorskiego.
Więcej
#

Małe i średnie przedsiębiorstwa coraz bardziej...

Środa, 26 kwietnia 2017 (14:52)
Według najnowszych danych 16,6 % firm, spośród pomorskich przedsiębiorstw przemysłowych zatrudniających powyżej 9 pracowników, stosuje innowacyjne rozwiązania.
Więcej
#

Inwestycje w kadry wciąż domeną wielkich korporacji

Piątek, 14 kwietnia 2017 (14:26)
Wzrost znaczenia przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie w XXI wieku przyczynił się do zwiększenia popytu rynku pracy na wysoko wykwalifikowanych pracowników. Zmieniające się technologicznie otoczenie, wymusza na przedsiębiorcach podejmowanie działań przystosowujących, w tym ciągłe podnoszenie kwalifikacji i nabywanie nowych kompetencji. Inwestowanie  przedsiębiorców w kapitał ludzki stało się równie istotne jak inwestycje w majątek trwały.
Więcej
#

Dziś studenci, jutro przedsiębiorcy – wyniki...

Czwartek, 6 kwietnia 2017 (14:57)
34% przebadanych studentów deklaruje, że po zakończeniu studiów chciałoby założyć firmę i pracować na własny rachunek – m.in. taki wniosek wynika z badania „Pomorski rynek pracy w kontekście relokacji pracowniczej. Wyzwania i potencjały.” Najwięcej zwolenników pracy we własnej firmie jest wśród studentów kierunków technicznych i humanistycznych, najmniej: ścisłych i medycznych. Warto podkreślić, że 4% uczestników badania ma już za sobą doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Więcej
#

Rośnie zainteresowanie zatrudnianiem cudzoziemców –...

Wtorek, 28 marca 2017 (14:53)
W lutym 2017 r. odnotowano bardzo duży wzrost zainteresowania pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców, liczba oświadczeń zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego w porównaniu do miesiąca poprzedniego wzrosła o 3,7 tys., tj. 50,6 % i wyniosła 11,0 tys.
Więcej
#

Partnerstwo - to się opłaca!

Piątek, 24 marca 2017 (15:02)
Partnerstwo to obecnie  jedno z najskuteczniejszych narzędzi zaangażowania i współpracy z interesariuszami. Zawiązywane jest po to, by rozwiązywać różnego rodzaju problemy od środowiskowych, poprzez społeczne, lokalne a na globalnych kończąc. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu otwiera przestrzeń dla partnerstw międzysektorowych, która uwzględnia udział partnerów z trzech sektorów: publicznego, społecznego i prywatnego.
Więcej
#

Kobiety w Pomorskiem

Środa, 8 marca 2017 (15:33)
Czy wiesz, że wśród absolwentów szkół wyższych w roku 2015/2016 kobiety stanowiły aż 64,7 %? Zapoznaj się z naszą infografiką na temat kobiet w województwie pomorskim!
Więcej