#
Regionalny Portal Wiedzy o rynku pracy
miniatura

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach

Problematyka obowiązków szkoły w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia jest dziś często podejmowana.  Uczniowie powinni mieć możliwość wyboru szkoły,  której oferta kształcenia odpowiada potrzebom rynku pracy, a ich decyzje związane z wyborem kierunku...
Więcej
miniatura

Majowy rynek pracy w Pomorskiem

Stopa bezrobocia w maju 2018 roku spadła w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,2 pkt. proc. – do 6,1% - wynika z szacunków MRPiPS. Spadek - od 0,2 do 0,6 pkt. proc. - odnotowano we wszystkich województwach.
Więcej
miniatura

Na rozwój nigdy nie jest za późno, czyli seniorzy na rynku pracy

W maju 2018 Główny Urząd Statystyczny podał optymistyczne dane pokazujące, że najwyższy przyrost naturalny odnotowano w województwie pomorskim. Mamy także dodatnie saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych, a to oznacza, że więcej osób przybywa do naszego województwa niż z niego...
Więcej
miniatura

Warto walczyć o aktywność zawodową kobiet

Kobiety są wciąż mniejszością na rynku pracy i w stosunku do mężczyzn gorzej zarabiają. Mimo, że są lepiej wykształcone, poziom ich zatrudnienia jest dużo niższy niż mężczyzn. Mniejsze wynagrodzenia w połączeniu z krótszym okresem aktywności zawodowej często przekładają...
Więcej
miniatura

Wakacje dodatkowo rozgrzeją rynek pracy

Od początku roku widać bardzo silny popyt na rynku pracy, ale i piętrzące się trudności. Bezrobocie jest na historycznie niskich poziomach, firmy stworzyły o 1/7 więcej ofert zatrudnienia niż przed rokiem. Jednocześnie liczba nieobsadzonych miejsc pracy przekroczyła granicę 150 tys.
Więcej
miniatura

Nasze kochane skrzyneczki – czyli jak CIS w Słupsku wspiera wykluczonych

Centrum Integracji Społecznej w Słupsku powstało z inicjatywy członków Stowarzyszenia Horyzont, pracujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Są to osoby najlepiej znające problemy i potrzeby  wykluczonych i bezrobotnych. Miasto Słupsk w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Horyzont oraz...
Więcej
miniatura

Doradztwo zawodowe wobec różnorodności kulturowej

W zglobalizowanym świecie wielokulturowość staje się wartością, która umożliwia czerpanie korzyści ze współdziałania pracowników pochodzących z odmiennych kulturowo środowisk. Świadomość istniejących różnic międzykulturowych, chęć ich zrozumienia, a w końcu docenienie...
Więcej
miniatura

Prognoza na zawody w powiecie lęborskim

Cykl dotyczący zapotrzebowania pomorskich pracodawców na pracowników w poszczególnych zawodach kończymy dziś podsumowaniem wyników badania Barometr zawodów na rok 2018 w powiecie lęborskim.
Więcej